گیمیفیکیشن چیست

بازی سازی با تکیه بر علایق ذاتی انسانها، حس رقابت پذیری و افزایش تعامل مخاطبان موجب درگیر نمودن آنها با محصول و برند گردیده و نوعی وفاداری در آنها به وجود می آورد. گیمیفیکیشن گیمیفیکیشن چیست و تعریف دقیق آن چه می باشد؟ این جمله ای است که احتمالا قبلا…