معیارهای انتخاب یک فروشگاه ساز مناسب چه هستند؟

فروشگاه ساز و معیار انتخاب آنها در این مقاله قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که معیارهای انتخاب یک فروشگاه ساز مناسب چه هستند؟ قبل از استفاده از این ابزار، باید چه معیارهایی را بررسی کنیم ؟ برای پاسخ به این سوال لازم است در ابتدا با نمونه های…

گیمیفیکیشن چیست

بازی سازی با تکیه بر علایق ذاتی انسانها، حس رقابت پذیری و افزایش تعامل مخاطبان موجب درگیر نمودن آنها با…