یک تجربه:
مطلب جالبی بود، اما متاسفانه برای وب فارسی کاربردی ندارد. چندین مرتبه پلتفرم پست مهمان را تست کردیم اما بعد از یک ماه سایت ها تبدیل شده بودند به محلی برای سئوکاران و تبلیغات و گرفتن صرفا لینک!!
که در نهایت درج مطالب کپی و اسپم باعت شد که بخش پست مهمان را غیر فعال کنیم.